Sprog

Sprog Romana Zygmunt

Sprog jak… język (po duńsku)

Język (ojczysty) i języki obce interesowały mnie od dziecka. Już wtedy zaczęłam się uczyć niemieckiego, z czasem angielskiego, zatem wybór skandynawistyki, a właściwie filologii duńskiej, jako kierunku studiów, był dla mnie dosyć naturalny.

Nabyte przez lata nauki umiejętności językowe szlifowałam w wydawnictwie prasowym Press, gdzie pod okiem czujnych redaktorów miesięcznika „Press” i serwisu „Presserwis” poznałam prawdziwy warsztat pracy z tekstem.
Dlatego dziś proponuję takie usługi, jak:

Ostatnie realizacje: